خاطرات سفر یک عکاس به نمایش درمی‌آید

یک عکاس تجربیات خود را از خاطرات سفرهایش، روی دیوارهای یک گالری می‌برد.

به گزارش ایسنا، گالری فرمانفرما، در اولین نمایشگاهِ سالِ ۱۳۹۷ خود به ارائه عکس‌های آلاله نوایی میپردازد.

«بی در کجایی»، عنوان این مجموعه از آثار اوست که هنرمند توانسته با ایجاد فضایی ناب، تجربیات خود را از خاطراتِ سفرهایش، مرور کند و جهانی فراواقعی از دریافت و احساساتش را با مخاطبین به اشتراک گذارد.

خبرگزاری ایسنا

واژه های کلیدی:  فرمانفرما. آلاله نوایی
تاریخ خبر: 1397/01/27